Facebook
單位分機查詢
交通指引
行事曆
圖片
大華校徽
發佈單位:大華高中   日期:2016/06/15  rss

      校           徽

                                                                                           超連結

           幼 苗:代表學生,也代表這是百年樹人的教育

           盾 形:代表意志,也代表我們的榮譽

           梅 花:代表國家,也代表我們一切為國家

           花 心:是個「大」字,是大華中學的簡稱,也代表我們的

                   正大光明

           三橫線:代表我國固有的 三達德-智、仁、勇